Monitoring LGBTQI...

MONITORUJEMY

Monitorujemy aktualny stan praw  LGBT na świecie i obserwujemy naciski wywierane na społeczeństwo w Polsce, by dokonało zmian obyczajowych .

DEMASKUJEMY

Demaskujemy rzeczywistość, która ukrywa się za prohomeseksualną i genderową propagandą.

OSTRZEGAMY

Ostrzegamy przed wpływem rewolucji seksualnej na rozpad rodzin i na demoralizację dzieci.

PUNKTUJEMY RZĄD

Informujemy społeczeństwo o zobowiązaniach, których podejmuje się nasz aktualny rząd na arenie międzynarodowej oraz o jego lokalnych posunięciach w kwestii praw LGBT.

DOMAGAMY SIĘ WYPOWIEDZENIA KONWENCJI RE !!!

Domagamy się od rządu wypowiedzenia ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zawierającej groźne roszczenia dokonania obyczajowych zmian w kontekście płci społeczno-kulturowej.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod nr 0000609985.

NIP Stowarzyszenia: 8992787153.

 

Wesprzyj nas

Przekaż darowiznę szybkim i bezpiecznym przelewem:

 

 

 

Można też wesprzeć naszą akcję dokonując wpłaty bezpośrednio na konto,
koniecznie z dopiskiem na cele statutowe Stowarzyszenia:
 
BGŻ BNP Paribas
 
64 2030 0045 1110 0000 0425 7350

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci

Kontakt

info@rchd.pl