Stop Seksualizacji Naszych Dzieci

Stop Seksualizacji Naszych Dzieci

Stowarzyszenie prowadzi projekt Stop Seksualizacji Naszych Dzieci

PILNUJEMY SZKOŁY

Pilnujemy szkoły przed prowadzeniem permisywnej edukacji seksualnej. Ostrzegamy przed zapraszaniem ideologicznych grup mogących propagować treści nieodpowiednie dla dzieci. Prowadzimy interwencje w szkołach na prośbę i przy współudziale rodziców.

Wspieramy działania ograniczające dostęp do pornografii na terenie szkoły.

SZKOLIMY PEDAGOGÓW

Prowadzimy prelekcje dotyczące zagrożeń seksualizacją dzieci w szkołach przeznaczone dla kadry pedagogicznej.

Organizujemy i bierzemy udział w konferencjach skierowanych do nauczycieli, pedagogów, samorządowców.

SZKOLIMY RODZICÓW

Spotykamy się z rodzicami przekazując im wiedzę o zagrożeniach i wyposażając ich w umiejętności  ochrony dziecka przed seksualizacją.

PUBLIKUJEMY MATERIAŁY

Publikujemy materiały i broszury do samodzielnego rozpropagowywania wśród rodziny i znajomych.

DAJEMY PREZENTACJĘ

Przygotowaliśmy prostą prezentację, z której można skorzystać na zebraniu rodziców w szkole.

KONSULTACJE PRAWNE

Prowadzimy bezpłatne konsultacje i przygotowaliśmy poradnik prawny dla rodziców.

ŚLEDZIMY USTAWY MEN

Nieustannie staramy się wskazywać ewentualne luki w podstawie programowej i ustawach oświatowych, stwarzające możliwość molestowania dzieci nieżyczonymi seksualnymi treściami.

ŚLEDZIMY PRAWO ONZ,UE

Obserwujemy precedensy prawne na arenie międzynarodowej i staramy się reagować, gdy ich skutkiem jest wymuszenie prowadzenia w Polsce działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi normami etycznymi, a zwłaszcza na polu edukacji seksualnej dzieci i bezpieczeństwa ich emocjonalnego rozwoju.

ŚLEDZIMY ORGANIZACJE

Zbieramy informacje dotyczące organizacji działających na terenie szkół, włączając w to analizę prezentowanych programów podczas pracy z dziećmi i źródła ich finansowania.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod nr 0000609985.

NIP Stowarzyszenia: 8992787153.

 

Wesprzyj nas

Przekaż darowiznę szybkim i bezpiecznym przelewem:

 

 

 

Można też wesprzeć naszą akcję dokonując wpłaty bezpośrednio na konto,
koniecznie z dopiskiem na cele statutowe Stowarzyszenia:
 
BGŻ BNP Paribas
 
64 2030 0045 1110 0000 0425 7350

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci

Kontakt

info@rchd.pl