Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci

Ochrona konstytucyjnych praw rodziny

Pobierz oświadczenie rodzica

Zgoda na uczestniczenie dziecka w każdych proponowanych przez placówkę szkolną zajęciach jest domniemana. Pamiętajmy, że jeśli nie chcemy narazić dziecka na niepożądane dla niego treści należy złożyć do wychowawcy oświadczenie o braku naszej zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach, których tematem może być:

- edukacja seksualna,
- profilaktyka ciąż wśród nieletnich i chorób przenoszonych drogą płciową (np. HIV i AIDS),
- równość, tolerancja, różnorodność,
- przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu,
- przeciwdziałanie przemocy
- wiele innych zajęć, wobec których należy zachować ostrożność, np. warsztaty „Stereotypy kontra dobre wzorce” itp.

Wzór takiego oświadczenia można pobrać na naszej stronie internetowej stop-seksualizacji.pl

Misja

Cele

Sposoby działania

Zarząd

Projekt

Kontakt

Misja

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla ochrony i wspierania bezpieczeństwa i godności dzieci, niezależności światopoglądowej rodzin, integralności rodzin, prawa rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami oraz dla propagowania szczególnej roli społecznej rodziny rozumianej jako wspólnota małżonków – kobiety i mężczyzny – i ich dzieci.

Cele

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Ochrona konstytucyjnych praw rodziny,
  2. propagowanie naturalnego modelu rodziny opartej na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety,
  3. edukacja dzieci i młodzieży za zgodą rodziców z zakresu rzetelnej wiedzy o seksualności człowieka,
  4. edukacja rodziców z zakresu edukacji i wychowania dzieci,
  5. edukacja rodziców z zakresu przysługujących im konstytucyjnych praw,
  6. zapewnienie prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami,
  7. zapewnienie dzieciom ochrony przed treściami o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
  8. zapewnienie dzieciom ochrony przed promowaniem aktywności seksualnej wśród dzieci i młodzieży,
  9. zapewnienie dzieciom ochrony przed wpływami ideologii zrównujących naturalne skłonności heteroseksualne człowieka z innymi, w szczególności homoseksualnymi,
  10. zapewnienie dzieciom ochrony przed wpływami ideologii zrównujących tradycyjny model rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny z różnymi alternatywnymi modelami.

 

 

Sposoby działania

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:  organizowanie akcji edukacyjnych i informacyjnych, organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, tworzenie programów edukacyjnych, organizowanie szkoleń, prelekcji, konferencji,  wydawanie, drukowanie oraz rozpowszechnianie różnego rodzaju publikacji, uczestniczenie w debacie społecznej, w tym w szczególności toczącej się na łamach różnego rodzaju mediów lokalnych i ogólnokrajowych, podejmowanie inicjatyw o charakterze prawodawczym na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym, korzysta z przysługujących środków ochrony prawnej, w tym w szczególności zawiadamianie organów ścigania o przypadkach łamania prawa.

 

Prezes Zarządu

Magdalena Trojanowska

 

 

 

Wiceprezes Zarządu

Aida Matys

 

 

 

 

Członek Zarządu

Radosław Owczarkowski

 

 

Skarbnik Zarządu

Mirosław Strumiński

 

 

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Czarnik

 

 

 

Członek Zarządu

Łukasz Fomicz

 

 

 

 

 

Członek Zarządu

Paweł Król

 

 

 

 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod nr 0000609985.

NIP Stowarzyszenia: 8992787153.

 

Wesprzyj nas

Przekaż darowiznę szybkim i bezpiecznym przelewem:

 

 

 

Można też wesprzeć naszą akcję dokonując wpłaty bezpośrednio na konto,
koniecznie z dopiskiem na cele statutowe Stowarzyszenia:
 
BGŻ BNP Paribas
 
64 2030 0045 1110 0000 0425 7350

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci

Kontakt

info@rchd.pl