List do Rektora Uniwersytetu Jagielońskiego w sprawie przeprowadzonej ankiety dot. płci

Na Uniwersytecie Jagielońskim wśród studentów przeprowadzono ankietę, w której mieli oni określić swoją jedną z wielu odczuwalnych płci.

Organizacje, m.in. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, wystosowali list do Rektora UJ z prośbą o wyjaśnienie palących kwestii.

Poniżej skan naszego listu.

Czytaj dalej „List do Rektora Uniwersytetu Jagielońskiego w sprawie przeprowadzonej ankiety dot. płci”