Oświadczenie Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci w związku z projektem poprawek do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”

W związku z projektem zmian w ustawie Prawo oświatowe popularyzowanym pod nazwą „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”, który wywołał duże zainteresowanie medialne i społeczne i jest kojarzony z działalnością ruchu rodziców Stop Seksualizacji Naszych Dzieci jak i z naszego Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci, a nawet przypisywane jest nam jego współautorstwo, oświadczamy co następuje:

1.

Projekt ten jest niepoprawnie nazywany obywatelskim projektem ustawy. Został przygotowany przez partię PiS w toku trwającej aktualnie kampanii wyborczej. Wykorzystano na jego rzecz treści i hasła kojarzące się z działalnością naszej organizacji znane już od ponad 10 lat, które wywołują pozytywne skojarzenia wśród wielu rodziców i nauczycieli. Zbiórka podpisów odbywa się również głównie poprzez struktury partyjne.

Nasze stowarzyszenie nie zostało nawet zaproszone do udziału w tej akcji

Pomimo iż od lat działamy na rzecz ochrony dzieci przed demoralizacją i wspierania konstytucyjnych praw rodziców oraz braliśmy udział w pracach zespołów powoływanych deklaratywnie w celu ochrony dzieci na szczeblu rządowym, gdzie przedkładaliśmy rekomendacje w tej kwestii, nie uwzględniono naszych postulatów w proponowanych zmianach ustawy! Nie możemy poprzeć wprowadzanych zmian ze względu na zawarte w projekcie istotne wady i niedomówienia oraz usiłowanie legalizacji groźnych pomysłów Unii Europejskiej (patrz punkt 3.).

Czytaj dalej „Oświadczenie Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci w związku z projektem poprawek do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców””

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – list do Ministra Edukacji i Nauki P. Czarnka

Szanowny Panie Ministrze!

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – te słowa ordynata Jana Zamoyskiego są bliskie każdemu, komu leży na sercu dobro Polski i przyszłość naszych dzieci. W obliczu zagrożeń dotyczących naszych uczniów i wychowanków oraz edukacji szkolnej w Polsce środowisko reprezentujące rodziców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, ekspertów i pracowników oświaty powołało Ruch Ochrony Szkoły [ROS].

Czytaj dalej „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – list do Ministra Edukacji i Nauki P. Czarnka”

Oświadczenie Stowarzyszenia dotyczące publikacji prasowych

Drodzy rodzice.

Oświadczamy, że lista organizacji przytaczana przez media nie została opublikowana przez nasze stowarzyszenie i nie przygotowaliśmy takiej listy.

Ewidentnie organizacje lewicowe starają się stworzyć wokół siebie aurę męczeństwa i ugrać swoje polityczne cele na kolejnym zamieszaniu, które rozkręcają wokół osoby Pani kurator Barbary Nowak.

Czytaj dalej „Oświadczenie Stowarzyszenia dotyczące publikacji prasowych”

List do Rektora Uniwersytetu Jagielońskiego w sprawie przeprowadzonej ankiety dot. płci

Na Uniwersytecie Jagielońskim wśród studentów przeprowadzono ankietę, w której mieli oni określić swoją jedną z wielu odczuwalnych płci.

Organizacje, m.in. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, wystosowali list do Rektora UJ z prośbą o wyjaśnienie palących kwestii.

Poniżej skan naszego listu.

Czytaj dalej „List do Rektora Uniwersytetu Jagielońskiego w sprawie przeprowadzonej ankiety dot. płci”