PILNUJEMY SZKOŁY

Pilnujemy szkoły przed prowadzeniem permisywnej edukacji seksualnej. Ostrzegamy przed zapraszaniem ideologicznych grup mogących propagować treści nieodpowiednie dla dzieci. Prowadzimy interwencje w szkołach na prośbę i przy współudziale rodziców.

Wspieramy działania ograniczające dostęp do pornografii na terenie szkoły.

Aktualnie  prowadzimy kilka spraw przeciwko placówkom szkolnym o naruszenie dóbr osobistych dzieci, molestowanie seksualnymi treściami oraz porzucenie uczniów przez nauczycieli w trakcie zajęć lekcyjnych, podczas których przeprowadzono zajęcia edukacji seksualnej.

SZKOLIMY PEDAGOGÓW

Prowadzimy prelekcje dotyczące zagrożeń seksualizacją dzieci w szkołach przeznaczone dla kadry pedagogicznej.

Organizujemy i bierzemy udział w konferencjach skierowanych do nauczycieli, pedagogów, samorządowców.

SZKOLIMY RODZICÓW

Spotykamy się z rodzicami przekazując im wiedzę o zagrożeniach i wyposażając ich w umiejętności  ochrony dziecka przed seksualizacją.

PUBLIKUJEMY MATERIAŁY

Publikujemy materiały i broszury do samodzielnego rozpropagowywania wśród rodziny i znajomych.

http://stop-seksualizacji.pl/index.php/do-pobrania

DAJEMY PREZENTACJĘ

Przygotowaliśmy prostą prezentację, z której można skorzystać na zebraniu rodziców w szkole.

http://stop-seksualizacji.pl/index.php/do-pobrania

KONSULTACJE PRAWNE

Prowadzimy bezpłatne konsultacje i przygotowaliśmy poradnik prawny dla rodziców.

http://stop-seksualizacji.pl/index.php/edukacja-typu-b/jak

ŚLEDZIMY USTAWY MEN

Nieustannie staramy się wskazywać ewentualne luki w podstawie programowej i ustawach oświatowych, stwarzające możliwość molestowania dzieci nieżyczonymi seksualnymi treściami.

ŚLEDZIMY PRAWO ONZ,UE

Obserwujemy precedensy prawne na arenie międzynarodowej i staramy się reagować, gdy ich skutkiem jest wymuszenie prowadzenia w Polsce działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi normami etycznymi, a zwłaszcza na polu edukacji seksualnej dzieci i bezpieczeństwa ich emocjonalnego rozwoju.

ŚLEDZIMY ORGANIZACJE

Zbieramy informacje dotyczące organizacji działających na terenie szkół, włączając w to analizę prezentowanych programów podczas pracy z dziećmi i źródła ich finansowania.