Stowarzyszenie przystąpiło do Ruchu Ochrony Szkoły