Projekt „Po pierwsze Rodzina!” finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej.

W jego ramach projekt filmowy “#Power of Family” realizowany jest przez Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci.

Na realizację projektu Ministerstwo przekazało stowarzyszeniu kwotę 200 tys. zł.

W ramach projektu “Po pierwsze rodzina” nasze stowarzyszenie realizuje ogólnopolski konkurs filmowy dla młodzieży, w którym zaprasza uczestników do zrealizowania krótkich wypowiedzi filmowych w obrębie jednej z przygotowanych dla nich kategorii, z których każda pokazuje pozytywny obraz naturalnej rodziny, więzi międzyludzkich, macierzyństwa i ojcostwa oraz relacji międzypokoleniowych.

Platformą naszego konkursu są media społecznościowe, a w szczególności Instagram. Pierwszą proponowaną formą wypowiedzi będą Instastories- filmy realizowane telefonem w pionowym formacie.
Format został wybrany z powodu jego popularności – potencjalni uczestnicy konkursu posługują się nim codziennie oraz z powodu technicznej łatwości realizowania materiałów – wystarczy telefon, a reszta zależy od kreatywności uczestników konkursu, nie wykluczając osób z niezamożnych rodzin.


Efekt prac zamieszczony w internecie ma na celu zaangażowanie młodych ludzi oraz ich środowiska do wyrażenia swoich poglądów poprzez atrakcyjną formę konkursu oraz motywujące nagrody. Wykreujemy w Internecie, w przystępnej formie, pozytywne treści dotyczące wartości rodziny, rodzicielstwa, budowy relacji.
Forma konkursu jest przyjazna zainteresowaniom młodych talentów i oprócz budowania świata wartości oferuje możliwość rozwoju osobistego uczestnikom.


Powstaną opowieści stworzone przez młodych dla młodych. Stworzone materiały będą na stałe zamieszczone w sieci i adresowane do młodych ludzi jako źródło inspiracji i pozytywnej motywacji do zakładania rodziny.
Konkurs ma wzmocnić przekaz, że rodzina jest dla wielu młodych ludzi nadal na pierwszym miejscu i w odróżnieniu do wielu negatywnych treści obecnych w mediach, które pokazują jedynie patologie, które dotykają rodzinę, będzie przypominać młodym ludziom o rzeczywistej funkcji rodziny jako bezpiecznego środowiska pełnego szacunku i miłości, w którym bezpiecznie mogą wzrastać dzieci.


Chcemy dać młodym ludziom przestrzeń do stworzenia opowieści o ich marzeniach dotyczących bliskich relacji, a w przyszłości zakładania rodziny, mówiących o ich pragnieniach oraz ich własnych prawdziwych historiach, gdzie mogą pokazać pozytywne relacje z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem oraz wszystko to czego uczy ich bycie w rodzinie.
Wspomożemy ich profesjonalnymi szkoleniami oraz pomożemy rozwinąć talenty reżyserskie by te opowieści zyskały jak najbardziej atrakcyjną formę dla ich odbiorców.

Informacja na stronie została zamieszczona zgodnie z wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych

https://www.gov.pl/web/premier/promocja