Oświadczenie Stowarzyszenia dotyczące publikacji prasowych

Drodzy rodzice.

Oświadczamy, że lista organizacji przytaczana przez media nie została opublikowana przez nasze stowarzyszenie i nie przygotowaliśmy takiej listy.

Ewidentnie organizacje lewicowe starają się stworzyć wokół siebie aurę męczeństwa i ugrać swoje polityczne cele na kolejnym zamieszaniu, które rozkręcają wokół osoby Pani kurator Barbary Nowak.

Dla nas cały czas najważniejszą rzeczą jest to, żeby bronić prawa rodziców do decydowania z jakimi treściami spotykają się ich dzieci w ramach różnego rodzaju zajęć dodatkowych w szkołach publicznych, oraz jakie organizacje społeczne wpływają na kształt takich zajęć. Dotyczy to zwłaszcza zajęć odnoszących się do edukacji seksualnej dzieci.  Każdy z rodziców, dla którego istotne jest to,  czy kontakt z daną organizacją jest bezpieczny dla ich dziecka i nie wprowadzi zamętu w akceptowany przez nich światopogląd, oraz czy jest adekwatny do wieku i stopnia rozwoju dziecka, powinien podjąć samodzielny trud weryfikacji takich organizacji.

Z naszej strony, jako Stowarzyszenie, od  2013 roku zajmujemy się pomocą w ocenie różnego rodzaju propozycji programowych, oraz samych organizacji, które wchodzą do szkół z zamiarem prowadzenia zajęć związanych z edukacją seksualną. Pomagamy rodzicom w ocenie poszczególnych programów edukacyjnych. Prezentujemy jasny, czytelny podział tych programów według następujących kryteriów:

  1. Czy edukacja seksualna, którą prowadzi organizacja ma charakter permisywny, propaguje swobodę seksualną;
  2. Czy propaguje związki homoseksualne, pozbawia małżeństwo i rodzinę znaczenia jako związku mężczyzny i kobiety, legitymizuje wprowadzane zamieszanie w kwestiach płci;
  3. Czy antagonizuje dziecko z rodzicami i ich światopoglądem;
  4. Czy pojęcia dyskryminacji i antydyskryminacji używane są w kontekście propagowania obrony godności ludzkiej na poziomie elementarnym, czy też używane są w kontekście propagowania postawy zrównującej wszelkiego rodzaju aktywności seksualne;

Wyłącznie Państwo, jako rodzice, możecie zweryfikować zakres działań oraz proponowane podejście konkretnej organizacji społecznej, która chce działać lub działa na terenie placówek, do których uczęszczają Państwa dzieci.

Polecamy w tym miejscu nasze materiały i analizy dotyczące standardów WHO.