Zapraszamy do posłuchania wystąpień.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie penalizacji edukacji seksualnej w Polsce (2019/2891(RSP)) wymienia jako obligujące trzy opublikowane w ostatnich latach przez agendy ONZ podręczniki-wytyczne dla prowadzenia edukacji seksualnej nazwanej Comprehensive Sexual Education (CSE) i należą do nich:

  • opracowany w 2014 r. przez Fundusz Ludnościowy ONZ (UNFPA) Poradnik operacyjny dla kompleksowej edukacji seksualnej,
  • podręcznik wydany w 2018 r. przez agendę pretendującą do upowszechniania zmian kulturowych UNESCO (International Technical Guidance on Sexuality Education) oraz właśnie
  • Standardy WHO (Standardy Edukacji Seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem ) opracowane przez Europejskie Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz niemieckie Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej.

Prowadzenie edukacji seksualnej w modelu CSE ujęte jest przez Organizację Narodów Zjednoczonych w ramach Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (Global Goals for Sustainable Development), w celu 3,4,5,11.

Od września 2024 r. edukacja wg Standardów ma stać się obowiązkowa we Francji – jak będzie wyglądała opowiada Mariusz Jagóra.

W Polsce edukacja CSE ta ma zostać włączona do przedmiotu edukacji zdrowotnej, który ma stać się obowiązkowy od września 2024 roku. Przygotowanie materiałów zlecono znanemu polskiemu seksuologowi Zbigniewowi Izdebskiemu. O skandalach związanych z tą postacią opowiada Jan Pospieszalski w kolejnej części. Zapraszamy.