Już 1 grudnia stracimy okazję do odrzucenia pierwszych pięciu poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych WHO, które skracają z 18 msc. do 10 msc. termin, w którym państwa mogą odrzucić obowiązywanie kolejnych ok. 300 poprawek w tychże przepisach!

Poprawki te, mogą więc zacząć obowiązywać nas już w maju 2025 roku!

Jak mówi Dyrektor Generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus – pandemia nadejdzie na pewno! Wprowadzane zmiany:

1. Zmieniają rolę WHO z organizacji doradczej, która jedynie wydaje zalecenia do organu zarządzającego, na organizację, której postanowienia byłyby prawnie wiążące?(Artykuł 4 i Artykuł 42)

2. Znacznie rozszerzają zakres Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych o scenariusze, które jedynie “potencjalnie mogą mieć wpływ na zdrowie publiczne” (Artykuł 2).

3. Lekceważą godność, prawa i wolności ludzi przez dążenie do usunięcia zapisów dotyczących “poszanowania godności, praw człowieka i podstawowych wolności ludzi”. (Artykuł 3)

4. Przekazują Dyrektorowi Generalnemu WHO kontrolę nad środkami produkcji poprzez “plan przydziału produktów zdrowotnych”, co nakłada obowiązek dla rozwiniętych państw do dostarczania produktów reagowania na pandemię zgodnie z zarządzeniami. (Artykuł 13A)

5. Nadają WHO uprawnienia do wymagania badań lekarskich, dowodu profilaktyki, dowodu szczepień i, śledzenia kontaktów, nakazu kwarantanny i leczenia. (Artykuł 18)

6. Umożliwiają wdrożenie systemu globalnych świadectw zdrowia w formacie cyfrowym lub papierowym, zawierających zaświadczenia o testach, szczepionkach, o profilaktyce, o powrocie do zdrowia, formularze lokalizacji pasażerów i oświadczenie o stanie zdrowia podróżnego (Artykuły 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 i 44 oraz załączniki 6 i 8).

7. Uprawniają Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych do unieważnienia decyzji podejmowanych przez suwerenne narody w odniesieniu do środków zdrowotnych, co sprawia, że decyzje Komitetu ds. Decyzje Komitetu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych są ostateczne. (Artykuł 43).

8. Umożliwiają przekierowanie nieokreślonych miliardów dolarów do kompleksu farmaceutyczno-szpitalnego bez jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej (Artykuł 44A).

9. Znacznie rozszerzają zdolności Światowej Organizacji Zdrowia do cenzurowania tego, co uważa za błędne informacje czy dezinformację, ce jest w sprzeczności z Art. 54. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Załącznik 1, strona 36).

10. Nakładają obowiązek budowania, udostępniania i utrzymania infrastruktury IHR w punktach wjazdu (Załącznik 10). – link do dokumentu z proponowanymi zmianami https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_fil… Więcej na stronach: https://www.stop-seksualizacji.plhttps://www.stop-who.pl

WESPRZYJ NAS! Potrzebujemy Twojego wsparcia by móc efektywnie działać!

Tytułem: „Darowizna na cele statutowe”

64 2030 0045 1110 0000 0425 7350