Pod takim tytułem odbyła się w Sejmie Konferencja prasowa.

STOP TRAKTATOWI WHO i POPRAWKOM w MPZ !

Artykuły procedowanych poprawek w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych WHO, bynajmniej nie dotyczą wyłącznie przekazania kompetencji w kwestiach pandemicznych pod zarząd WHO, ale także szerokiego spektrum kwestii dotyczących naszych dzieci – mówiła wiceprezes Magdalena Trojanowska – czyli nie tylko przymus ich szczepień eksperymentalnymi, nie wymagającymi zatwierdzenia preperatami, o czym jednoosobowo będzie decydował człowiek, któremu niektórzy stawiają zarzuty zbrodni na ludzkości, ale to także każdego rodzaju problemy zdrowotne, bazy danych, kontaktów, relacji rodzinnych, prawa seksualne, edukacja seksualna, nadzór nad dostosowaniem społecznym dziecka – rozwojem psychicznym i fizycznym z całym ideologicznym zapleczem jakie WHO zaprezentowało w ostatnich latach w standardach edukacji seksualnej UNESCO i WHO – to również przyznane sobie bezwarunkowo kompetencje przebudowy naszego systemu edukacyjnego!!! Kompetencje, które popiera polski rząd, co udowodnił choćby zawierając umowę z UNESCO tego roku w wakacje!!! To skandaliczne, bezprecedensowe zachowanie władz, całkowicie nie liczących się z Polakami!!! Władz przekazujących kompetencje do UE aby ta negocjowała w naszym imieniu MPZ. Deklaracje na stronie Ministerstwa Zdrowia nie budzą wątpliwości – priorytet działań tego ustępującego rzadu to zdrowie cyfrowe (paszporty, zakaz przemieszczania się, obowiązek i nadzór szczepień, ale także kontrola naszych kontaktów, baza danych o naszym zdrowiu – ale nie tylko -od urodzenia do śmierci)!
Z artykułu 3-ego w projekcie zamian Przepisów wykreśla się poszanowanie godności, praw człowieka i podstawowe wolności człowieka. To doskonale oddaje charakter działalności instytucji jaką stało się aktualnie ONZ, wraz z WHO. Totalitaryzm – czy to dobre określenie na zamach na naszą wolność godność i nasze prawa fundamentalne!

Domagamy się natychmiastowego wycofania poparcia Polski dla wszelkich poprawek w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych, tak jak to zrobiło 11 państw!

Zobacz strony: https://www.stop-who.pl

Całość konferencji: